سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
تاریخ : دوشنبه 94/4/22 | 1:16 عصر | نویسنده : hesam

گاهی کسی را دوست داری نمیفهمد

گاهی کسی دوستت دارد نمیفهمی
.
.
خلاصه یه مشت نفهم جمع شدیم دورهم تشکیل اجتماع دادیم!
تاریخ : دوشنبه 94/4/22 | 1:15 عصر | نویسنده : hesam

ازینکه بعضیا به سمتت نمیان ناراحت نشو
ایراد از تو نیست! مگس هم هیچوقت سمت گل نمیره!
همیشه میره سمت یه عنی مثل خودش!
اینجوریاس!
تاریخ : دوشنبه 94/4/22 | 1:7 عصر | نویسنده : hesam

زنه زنگ میزنه 110 میگه: الوووو ! کمک ! یه مرده تو خونمون داره به من تجاوز میکنه
میشه برای دستگیریش, آآآآ ّّّه ه ه ه ه ! اُ اُ اُ ه ه ه ! جووووووووون
فردا بیاین !!!

 

یارو زنشو م?زنه
فرداش قصاب محل بهش م?گه : س?م ضع?ف کش …
شک م?کنه، دوباره زنشو م?زنه
فرداش قصاب م?گه: س?م ضع?ف کش شکاک …
م?ره به مادرش م?گه : زنم با قصاب رابطه داره !
فرداش قصاب م?گه : س?م ضع?ف کش شکاک بچه ننه !!

 

اگه م?خوا? ز?باتر?ن س?نهها رو بخور?، ز?باتر?ن
گردنها رو گاز بگ?ر? و از ز?باتر?ن رونها لذت
ببر? …
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
برو اکبر جوجه!!!
شما هم برو خودت را اصــــــ?ح کن … همش دنبال
پســـــتا? خــــــــــــــاک بر سر? نباش

 

دوس دخدرم بهم گفت دوسم دار?؟
گفتم آره
گفت پس بهم نشون بده
منم نشونش دادم
نم?دونم چرا ?هو گذاشت رفت گوش?شم خاموش کرد |:
خوب خودش گفت به من چه؟ ملت ب? اعصابناااا

 

اون چه لذت?ه که با درد و آه و خونر?ز? همراهه ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خاک بر سر منحرفت کنن  لذت شهادته
?بد پ?رو آرمان ها? امام راحل هم هست? ،؟
ب? ح?ا l: خاک برسر:l  ق?افشو l: م?مون l:

 

تو تاکسی نشسته بودم صندلی عقب ، هوا گرم بود
یه دختره کنارم بود
بهم اشاره کردو گفت : میشه بکشی پایین؟
گفتم میخوای بخوری؟ گفت بیشعور منظورم شیشه بود
گفتم بیشعور منم منظورم باد بود
هیچی دیگه بیشعور خیلی منحرف بود!

 

بچهه میره پیش معلمش، میگه :خانوم میشه شما زن من بشید؟! معلمه میگه :

برو بشین سر جات، من الان حوصله بچه مچه ندارم. پسره میگه :

آره منم حوصله بچه ندارم… اشکال نداره، جلوگیری می‌کنیم!

 

واسه دوس دخترم میخواسم دستکش بخرم ,فروشندهه زن بود ، گفت : چه سایزی ؟ گفتم : نمیدونم …
دستشو گذاشت رو میزو گفت : ازدست من کوچیکتره یا بزگتر؟
دستمو گذاشتم رو دستش ، گفتم : همین قده ….
با عشوه گفت : چیز دیگه ای نمیخواید ؟؟
میخواستم یه سوتینم ازش بگیرم , وجدانم نذاشت… :))

 

 

مورد داشــــــــــتیم شورت زنونه گذاشـــــــته بجای دم کنـــــــی رو قابلمــــه
بــــرنجا یکی20ــــسانت قد کشـــــــــــیده….. :))))

 
تاریخ : چهارشنبه 94/4/17 | 2:34 عصر | نویسنده : hesam

گالری عکس خنده دار از نوشته های بامزه (88)
تاریخ : پنج شنبه 94/4/11 | 9:58 عصر | نویسنده : hesamتاریخ : پنج شنبه 94/4/11 | 9:54 عصر | نویسنده : hesam
تاریخ : پنج شنبه 94/4/11 | 9:50 عصر | نویسنده : hesam
تاریخ : پنج شنبه 94/4/11 | 9:48 عصر | نویسنده : hesam
تاریخ : پنج شنبه 94/4/11 | 9:47 عصر | نویسنده : hesamتاریخ : پنج شنبه 94/4/11 | 9:39 عصر | نویسنده : hesam

پرکارترین عضو بدن کونه: چون وقتی خوشحالی توکونت
عروسیه.وقتی کرم داری کونت میخاره وقتی تنبلی
کونت گشادمیشه وقتی حرست میگیره کونت میسوزه
وقتی بقیه روحرص میدی کونت خنک میشه وقتی اعصابت
خرابه کونت پاره میشه


پسرا که به پارک دوبل خانوما میخندین

-21- تا حالا فوتبال بازی کردنشونو دیدین ؟ اون دیگه ته خندس

 

یک روز یک ازرائیل میاد خونه ی قزوینیه میگه شناسنامت رو بده می خوام باتلش کنم . قزوینی : زیره فرش جرات داری برش دار?