سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : یکشنبه 93/11/26 | 5:0 عصر | نویسنده : hesam

کشاورزی شتر پیری داشت که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
حالشو ندارم بقیشو تعریف کنم ولی تهش میخاست بگه آدمهای خوبی باشیدو از همه مهمتر خواهرم حجابتو رعایت کن
ومن الله توفیق |||شیش سالم بود، خاله‌ام گفت برو تخم رازیونه و تخم گشنیز بخر. دایی درِ گوشم گفت تخم حروم و تخم سگ هم بگیر
.
.
.
.
.
.
هنوز جای لقد عطار نکبت تیر می‌کشه