سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : دوشنبه 91/10/4 | 10:2 عصر | نویسنده : hesam
نتایج نفرات دوم تا پنجم مسابقات دو و میدانی لیگ باشگاههای کشور(جوانان)مرحله پنجم(نهائی)اهواز 20 21/ 7/ 1388
موارد مقام دوم مقام سوم مقام چهارم مقام پنجم
         
       
ذوب آهن شهید کچوری یادآوران شلمچه پیام بوشهر
200 متر مهران حسینی پژمان دهقانی عبدالمیرسیاحی مرتضی قلیل نهار
22/71 22/77 22/80 22/82
شهید کچوری ذوب آهن یادآوران شلمچه یادآوران شلمچه
400 متر مرتضی قلیل نهار مجید درودی سعید موسوی احسان غلامی نژاد
49/77 50/49 50/53 50/58
یادآوران شلمچه ذوب آهن نفت تهران بندرعباس
800 متر امین قلیچی مجید درودی امیر بیرانوند قاسم فریسات
1/55/61 1/56/09 1/56/67 1/58/13
گاز خ رضوی ذوب آهن ذوب آهن یادآوران شلمچه
1500 متر عارف امیدی امیر بیرانوند خلیل مزیدی محمد اسدی
4/01/92 4/03/23 4/05/97 4/15/11
شهید کچوری ذوب آهن ذوب آهن هتل ورزش قزوین
5000 متر جعفر مرادی ابراهیم آقاجانی صالح حاجی آبادی سجاد اکبری
15/42/84 15/50/88 16/01/09 16/06/13
پیام بوشهر ذوب آهن پیام بوشهر کردستان
10000 متر ابراهیم آقاجانی سجاد اکبری ترحم آزاد صالح حاجی آبادی
33/06/56 33/07/67 33/41/56 34/00/45
ذوب آهن کردستان سمنان پیام بوشهر
110 متر مانع حامد رستمی رشید قول جانی علی شفاف یاشار عنبری
14/92 15/04 15/50 15/53
ابهر ذوب آهن گاز خ رضوی پیام بوشهر
400 متر مانع پدرام رضائی آرمان شهسواری جواد مداحی یاشار عنبری
55/78 56/08 56/51 58/56
گاز خ رضوی ذوب آهن پیام بوشهر پیام بوشهر
3000 متر مانع علی ترکاشوند مهدی باباجانی بهروز مصطفوی حسن بخشیان
9/49/45 9/52/00 9/53/73 10/03/60
فارس پیام بوشهر ذوب آهن گاز خ رضوی
پرش سه گام سینا لطفی معین تاری سیامک میری هادی رحیمی
14/39 14/19 14/18 13/79
گاز خ رضوی گاز خ رضوی ترازپی خ شمالی ذوب آهن
پرش طول ابراهیم حیاوی نژاد وحید صدیق جمال الدین خضری وحید قهرمانی
6/91 6/83 6/82 6/63
یزد شهید کچوری ذوب آهن گاز خ رضوی
پرش ارتفاع محمد تنکابنی ارسلان صفدران مبین دانشجو هادی دوستی - ابهر-محمدرضا وظیفه دوست - گاز خ رضوی - 1/85 مشترک پنجم
1/95 1/90 1/90
کجوری قائم شهر همدان همدان
پرش با نیزه صادق نراقی حامد حیدری    
3/80 3/20    
ذوب آهن قم    
پرتاب وزنه محمد حسین اسکندری حجت رمضانی میلاد خورند میثم کیانی
16/82 16/51 15/82 15/75
قم پیام بوشهر هتل ورزش قزوین ترابری گلستان
پرتاب دیسک علیرضا بانوئی محمد شیرمان مرتضی زارع احمد ورزگانی
53/53 53/07 49/60 49/50
گاز خ رضوی ذوب آهن یزد گاز خ رضوی
پرتاب چکش یاسر خوشخو اکبر مقدری حمیدرضا افشاری رسول میرزایی کیا
59/57 53/40 46/27 44/90
گاز خ رضوی پیام بوشهر ذوب آهن ابهر
پرتاب نیزه امید تاجی جمشید حمزه لویی فرشاد حسینی حسین عالی زاده
58/44 52/28 50/36 48/49
گاز خ رضوی همدان راه و ترابری گلستان اردبیل
10km پیاده روی مصطفی عنین پور سجاد اصلانی محمد ماهی امین زنگنه
46/27/70 46/59/90 47/39/00 52/20/70
یادآوران شلمچه سمنان گاز خ رضوی همدان
دهگانه فرزاد بشردوست رضا محمدی شفیع خلفی مرتضی جنتی
5621 5613 5506 5451
همدان قم یزد گاز خ رضوی
متر 100 * 4 پیام بوشهر ذوب آهن بندرعباس یادآوران شلمچه
43/40 44/32 44/79 44/81
متر 400 * 4 گاز خ رضوی پیام بوشهر نفت تهران بندرعباس
3/23/17 3/25/41 3/34/59 3/40/13
مقام ذوب آهن پیام بوشهر یادآوران شلمچه شهید کچوری
(178) امتیاز امتیاز(114) (68)امتیاز (58)امتیاز